บริการคืองานของเรา….

นี่คือ…พลังน้ำใจที่คณะศิษย์เก่า ครู  นักเรียน และอีกหลายๆ ภาคส่วนได้ร่วมในกัน
ปั้นรถขึ้นมาได้หนึ่งคัน  เป็นสมบัติของสมาคมศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและครูมัธยมวานรนิวาส ทุกคน
ขอให้พวกเราให้ความสำคัญ ดูแลรักษาและเป็นธุระในการดำเนินการใดๆ
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  พี่น้องชาววานรนิวาส ทุกคน
รถทัวร์คันนี้ มิได้เป็นสมบัติเฉพาะคนใดคนหนึ่ง นี่สมบัติของพวกเราทุกคน

มีไว้บริการ ทุกท่าน ทั่วราชอาณาจักร
ติดต่อ  คุณครูสุรัสวดี  0821178706
คุณครูณัฐยา  0630218376 , 0812654438
คุณครูกิติพงษ์  เวทย์บูชา  0818713706