ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สมาคมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาววานรนิวาส ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย พายุเซินกา


2 thoughts on “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *