รถทัวร์สมาคม

นี่คือ…พลังน้ำใจที่คณะศิษย์เก่า ครู  นักเรียน และอีกหลายๆ
ภาคส่วนได้ร่วมในกัน 
ปั้นรถขึ้นมาได้หนึ่งคัน
เป็นสมบัติของสมาคมศิษย์เก่า  ผู้ปกครองและครูมัธยมวานรนิวาส ทุกคน
ขอให้พวกเราให้ความสำคัญ ดูแลรักษาและเป็นธุระในการดำเนินการใดๆ
ที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
พี่น้องชาววานรนิวาส ทุกคน
รถทัวร์คันนี้ มิได้เป็นสมบัติเฉพาะคนใดคนหนึ่ง
นี่สมบัติของพวกเราทุกคน

มีไว้บริการ ทุกท่าน ทั่วราชอาณาจักร
ติดต่อ  คุณครูสุรัสวดี  0821178706
คุณครูณัฐยา  0630218376 , 0812654438
คุณครูกิติพงษ์  เวทย์บูชา  0818713706

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สมาคมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาววานรนิวาส ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย พายุเซินกา


Continue reading “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

การประชุมสมาชิกประจำปี 2560

24 มิถุนายน 2560  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. 23
จัดประชุมสมาชิกซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดี
และมีการจัดตลาดนัดโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โดยนักเรียนแต่ละห้องนำสินค้ามาร่วมจำหน่าย  หลากหลาย

Continue reading “การประชุมสมาชิกประจำปี 2560”