ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

สมาคมได้ช่วยเหลือพี่น้องชาววานรนิวาส ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย พายุเซินกา


Continue reading “ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย”

การประชุมสมาชิกประจำปี 2560

24 มิถุนายน 2560  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม. 23
จัดประชุมสมาชิกซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ขอขอบพระคุณที่ได้รับความร่วมมือด้วยดี
และมีการจัดตลาดนัดโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
โดยนักเรียนแต่ละห้องนำสินค้ามาร่วมจำหน่าย  หลากหลาย

Continue reading “การประชุมสมาชิกประจำปี 2560”