นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส มอบหมาย ท่านรอง นุชนา […]