คารวะผู้ใหญ่ ปีใหม่ 2464

ท่าน ผอ.เกษา โคตรชมภู รอง ผอ. เสกสรรค์ อัตรสาร  เข้าขอพรปีใหม่ 2564  ท่านผู้ใหญ่ ครับ