ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้สนใจศึกษา เอกสารตามประกาศให้เข้าใจและ ปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อ ไม่ให้เสียเวลา
ในการดำเนินการ ดูปฏิทินและ เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร ในโครงการต่างๆ สามารถปลิ้นเอ้าท์ เอกสารได้
ถ้ามีปัญหา หรือ ข้อสงสัย ให้ติดต่ ที่เบอร์โทร หรือช่องทางติดต่อ ข้างล่างประกาศ ใน 2 หน้าแรก นี้