ปัจฉิมนิเทศ 2563

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ประจำปีการศึกษา  2563
โดยท่าน ผู้อำนวยการเกษา โคตรชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นปรธะานในพิธี เป็นศิริมงคลยิ่ง
มีนี้มีครูอาวุโส นายธนเดช มณีวรรณ์ ร่วมกล่าวอวยพรนักเรียน
23  มีนาคม 2564