สอบใบขับขี่

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  สพม.สน.
ได้บริการสถานที่การสอบใบอนุญาตขับขี่ แก่ชุมชนวานรนิวาส และนักเรียนที่มีอายุถึง
สามารถสอบได้โดย รองผู้อำนวยการ ณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
เป็นประธานในพิธี  27  มีนาคม 2564