การฝ่าฟันตามความฝันใฝ่ยิ่งใหญ่นัก

กำลังใจจากท่านผู้อำนวยการก่อนเดินทางไปทำการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ กรุงเทพมหานคร
เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่  ขอขอบพระคุณท่าน ลูกศิษย์นักเรียนทุกคนเก็บเป็นขวัญและกำลัง  ครับ