อีกหนึ่งความก้าวหน้า เตรียมงานพิธีเปิดอาคารฯ

ความก้าวหน้าการพัฒนาอาคารเพื่อเตรียมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ 22  มิถุนายน 2561