การประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23  : วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ทรงรับเชิญเสด็จ ฯ มาเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา ผอ.รร.มัธยมวานรนิวาส หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้จัดการธนาคาร/ผู้บริหารสถานศึกษา นายก อปท./กำนัน ภาคสังคม/ภาคเอกชน พร้อมด้วยคณะครู รร.มัธยมวานรนิวาส เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนาคาร รร.มัธยมวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร