การเคลื่อนย้ายหม้อแปลงเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าอาคาร 8

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตพังโคน นำโดย นายสุวัฒน์ วงษ์ทรงยศ ผู้จัดการใหญ่ นายประดิษฐ์ วงศ์ศิริ นักไฟฟ้าปฏิบัติการระดับ 9 และนายเกรียงศักดิ์ ทศศะ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตวานรนิวาส ได้นำเจ้าหน้าที่มาเคลื่อนย้ายหม้อแปลงเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าอาคาร 8 ที่กีดขวางทางพระราชดำเนิน จนแล้วเสร็จ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงครับ
(  7   พฤษภาคม 2561 )