โครงการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สอนหนังสือ จุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

โครงการค่ายสอนหนังสือ”ค่ายจุดประกายความฝันมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
โดย นิสิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 19 – 30 พฤษภาคม 2561
โครงการนี้โดยเมตตาจากท่าน พระเทพญาณวิศิษฎ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประทุมวนราม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกอบด้วยนักศึกษา ไม่น้อย 150 คน และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 6
จากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โรงเรียนใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนหนองแวงวิทยา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา โรงเรียนคำตากล้าราชประสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาประสามัคคี และอีหลายโรงเรียนมาร่วม โดยพักประจำในห้วงดำเนินโครงการ ที่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส