กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

เช้าวันที่  1  มิถุนายน 2561
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  สพม. 23
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ชัยเดช บุญรักษา