พิธีสวนสนามคณะผู้กำกับและลูกเสือ ปี 2561

คณะผู้บริหาร และคุณครู โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (สพม. 23 ) นำลูกเสือ เนตรนารี เดินสวนสนาม

เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส