พิธีอัญเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

เมื่อ เวลา  10.30 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และตัวแทนคณะบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมพิธีอันเชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  กับ ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอวานรนิวาส  ที่วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร