แห่เทียนพรรษา แต่ไม่น้อยกว่าใจ ทุกคน

27  กรกฎาคม 2561  คณะครู  นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 แห่เทียนจำนำพรรษา
ร่วมสืบสาน และ ส่งเสริมวัฒนธรรม ได้อย่างลงตัว น่าชื่นชม ทั้งครูและนักเรียน ได้ใจจริงๆ