พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2561

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  สพม.23
ร่วมจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ร่วมกับส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส  พ่อค้า ประชาชน ชาววานรนิวาส
28 กรกฎาคม 2561
ขึ้นที่หอประชุมอำเภอวานรนิวาส