พิธีวันแม่ปี 2561 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส โดย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่และคุณแม่ดีเด่นของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ได้ร่วมจัดพิธีอันทรงเกียรติ คือ วันแม่แห่งชาติขึ้น ณ  หอประชุมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23
10  สิงหาคม  2561