ติว เพื่อความพร้อม

งานแนะแนว ได้จัดเตรียมนักเรียนเพื่อสร้างความพร้อม ให้กับนักเรียนระดับ ม. ปลาย
โดย ทีม GRIT Student
22 – 23  สิงหาคม  2561
ห้องประชุม สัมมนาคาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส