พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

อำเภอวานรนิวาส ร่วมด้วย ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เยาวชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช   ประจำปี 2561 ณ ลาน หน้าศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นำโดย นายเสกสรรค์  อัตรสาร รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมัะยมวานรนิวาส เป็นผู้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เข้าร่วม ครั้งนี้