คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยินดีต้อนรับ ท่าน ผู้อำนวยการ เกษา โคตรชมภู และรองฯวิชิต ประทัยเทพ ด้วยความยินดียิ่ง