ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกอบพิธี”วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน”

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประกอบพิธี”วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน”
ที่สนามโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดยรองผู้อำนวยการ นายเสกสรรค์  อัตรสาร  ประธานในพิธี
พร้อมด้วย คณะผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส