ยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน ที่ได้รับรางวัล การตอบปัญหาสารานุกรม ภาครอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ได้อันดับที่ อันดับ 4