เทาแดงเกมส์ 2561

เทาแดงเกมส์ 2561
การแข่งขันกีฬาภายใน ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ระหว่างวันที่  26 – 30  พฤศจิกายน  2561
ลิงค์รวมภาพ…คลิก