สรุปผลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

สรุปผลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับมัธยมศึกษา)
วันที่  6 – 8  ธันวาคม  2561
สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

ระดับเหรียญทอง     ระดับเหรียญเงิน    ระดับเหรียญทองแดง