พิธีมอบเกียรติบัตร งานศิลปหัตถกรรม 2561

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ (ระดับมัธยมศึกษา)  วันที่  6 – 8  ธันวาคม  2561  ที่ หน้าเสาธง