ประชุมศิษย์เก่ามัธยมวานรนิวาส

เพื่อเป็นการเตรียมจัดงานร่วมใจ เทาแดง  สมทบทุน สร้างโดม มัธยมวานรนิวาส  ประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เวลา 09.30 – 12.00 น. จากการประชุม ได้รับความร่วมมือและจะมีการสบทบทุนร่วมใจกันสร้างโดมให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ ให้จงดี  คาดไว้ว่างานจะเกิดขึ้นวันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ โดมโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส    ศักดิ์ศรี เทา แดง ร่วม แรง ร่วม ใจ