พิธียกเสาเอกโดมมัธยมวานรนิวาส

พิธียกเสาเอกโดม มัธยมวานรนิวาส วันนี้  โดยท่าน ผู้อำนวยการ เกษา โคตรชมภู คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วม