ประชุมครูและบุคลากรทั้งโรงเรียน

โรงเรียนการประชุมครู  บุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน
ยินดีกับวันคล้ายวันเกิดครูและยินดีต้อนรับ ครูท่านใหม่  นส.สุตรีรัตน์ ศรีวิภักดิ์  ด้วยครับ


นส.สุตรีรัตน์ ศรีวิภักดิ์  ครูใหม่ครับ