มัธยมวานรนิวาสร่วมพิธีพุทธภิเศก พญาวานร

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ครู  บุคลากร ทางการศึกษาร่วมพิธีบวงสรวง
เจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมเทศนา นั่งปรกอธิษฐานจิตและพึทธาภิเษกเหรียญพญาวานร รุ่น ๑
ลานที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส   วันที่  7  กุมภาพันธ์  2562