คณะนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ร่วมใจ สมทบสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม)

ศิษย์ปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกห้องเรียนร่วมใจกัน สมทบทุน สร้างโดมเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (13  กุมภาพันธ์  2562)  โดย ผู้อำนวยการ เกษา  โคตรชมภู เป็นผู้รับมอบ  เป็นจำนวนเงิน(ที่ไม่เป็นทางการ )   228,245.75  บาท
(ประมวลภาพกิจกรรม)