กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย​การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน​ ประธานอนุกรรมการสภานักเรียน

กิจกรรมส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย​การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน​
ประธานอนุกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันนี้  ที่ 22  กุมภาพันธ์  2562