ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคักเลือกเข้าศึกษาต่อ..ม. 1 และ ม. 4


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการสอนคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

คลิกดูรายชื่อข้างล่างนี้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4