โฮมแฮง รวมใจ สายใย 53 ปี มัธยมวานรนิวาส <ภาคเย็นและกลางคืน>

12  เมษายน  2562
ห้วงเวลาที่ ศิษย์เก่า และ คณุผู้มีส่วนร่วมใจ สมทบทุนสร้างโดม หรืออาคารโฮมแฮง รวมใจ สายใย 53 ปี  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส (สรุปรวมจำนวนเงินร่วมใจอยู่ท้ายสุด)