ปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562

วันนี้  วันที่  22  พฤษภาคม 2562  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมกับจังหวัดสกลนคร
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ท่านนายวิทยา. จันทร์ฉลอง  ปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ. 2562
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช  2562
ที่สระน้ำสาธารณะ โลกนกเต็น ตำบลหนองสนม  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร