ครู 5 นาทีหน้าเสาธง

เช้าวันนี้  พฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2562  ที่หน้าเสาธง
ท่าน พ.ต.อ.สาลชล  ปัญจชัย ผู้กำกับการตำรวจภูธรวานรนิวาส
ร่วมกับ ร.ต.อ.สุขสรรค์  เหาะเหิน  ด.ต.ประจักษ์ศิลป์  ไชยตะมาตย์
ได้นำเสนอความรู้ให้กับนักเรียนตามโครงการ ครู  5 นาทีหน้าเสาธง  เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  ขอขอบคุณท่านและคณะอย่างสูง