วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

3  มิถุนายน 2562  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมกับ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศล ที่วัดไตรภูมิ และ กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  ที่ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส