องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
ครูโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส   ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการ อาทิ คุณครู เนตรนภา รัตนะ  คุณครู กรรณิกา ไชยแสงราช ครูไตรสิทธิ์-ครูธัญญลักษณ์  ธีระจาตุพัฒน์  ครูอินถวา หัสดร  ครูวิภาภรณ์  วงศ์วณิช ครูวิลาวัลย์  สุวรรณไสย คุณครูพิไลพร  สวัสดิ์
ซึ่งเป็นผู้ที่ความรู้และความเชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ด้วย