ยุวกาชาด เฉลิมราชย์องค์ราชัน ณ ศรีราชา

ผู้นำยุวกาชาด พร้อมด้วย ยุวกาชาด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
เข้าร่วมการชุมนุม “ยุวกาชาด เฉลิมราชย์องค์ราชัน ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ระหว่างวันที่  19 – 25 สิงหาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ครั้งนี้