การแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับมิตร ชิซุโอกะ

เมื่อวันที่  29  สิงหาคม 2562  โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้รับการคัดเเลือกให้เข้าร่วมการจัดการแข่งขัน
วอลเลย์บอลกระชับมิตร ชิซุโอกะ  โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ และได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
เพื่อให้นักเรียนได้ใช้การฝึกหัดให้มีความรู้ ทักษะ การเล่นวอลเลย์บอลให้เก่งขึ้นไปเรื่อยๆ
โรงเรียนต้องขอขอบคุณ จากหน่วยงาน ชิชุโอกะ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ เป็นอย่างสูงยิ่ง