พิธีเปิดสัปดาห์วิชาการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพม.23 ได้ดำเนินการสัปดาห์วิชาการขึ้น
ในวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม 2562  ได้รับเกียรติจากรองวิชิต  ประทัยเทพ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นประธานพิธีเปิด