คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 2562

คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี  โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562
วันที่ 10 กันยายน 2562
ประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรี รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอวานรนิวาส
ณ บริเวณหลังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โดย  เทศบาลตำบลวานรนิวาส