พสกนิกรชาววานรนิวาส พร้อมใจทำบุญตักบาตร ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาสพร้อมด้วยชาววานรนิวาส ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2562
ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร