ครูย้ายร่วมอำลานักเรียน

คุณครูเนตรนภา รัตนะ  ครูนเรศ เปลี่ยนคำ ครูวราพร  การุณ  ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อื่นวันนี้ ( 31  ตุลาคม 2562)
ขอขอบคุณท่านรองวิชิต ประทัยเทพ เป็นประธานพิธีดังกล่าว
ขอให้คุณครูเดินทางโดยสวัสดิภาพ ทุกท่าน