กิจกรรมกีฬาภายในมัธยมวานรนิวาส ปี 2562

ผ่านไปด้วยดีและเรียบร้อย กีฬาภายในของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ประจำปีการศึกษา 2562
ขอขอบคุณท่าน นายอำเภอวานรนิวาส  ส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์
ทั้งท่านที่มาร่วม  ท่านที่ให้การสนับสนุน ทำให้ลูกหลานได้ใช้ศักยภาพด้านกีฬามาร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้
อนาคตอาจจะเห็นแววตัวเองที่จะมุ่งด้านกีฬา  เป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียง
อนึ่งกิจกรรมนี้นักเรียนก็ได้นำกีฬามาพัฒนาการเจริญเติบโตต้อไปในอนาคต