มัธยมวานรนิวาสบริจาคโลหิต

กิ่งกาชาดวานรนิวาส ร่วมกับ กาชาดจังหวัดสกลนคร
ร่วมรับบริจาคโลหิต จากประชาชนชาววานรนิวาส  คณะครู นักเรียนมัธยมวานรนิวาส
ได้ร่วมบริจาคครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
กุศลที่ยิ่งใหญ่ คือการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
การนี้  ณ  หอประชุมอำเภอวานรนิวาส