พิธีวันพ่อแห่งชาติ อำเภอวานรนิวาส

5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประชนชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470  และ เป็นวันชาติ  การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทย  อำเภอวานรนิวาส  ส่วนราชการอำเภอวานรนิวาส คหบดี  พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและทำพิธีถวายบังคม ที่หอประชุมอำเภอวานรนิวาส