คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูสมณกิจสุนทร

อำเภอวานรนิวาส และ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ พระครูสมณกิจสุนทร
ที่ วัดโพธิ์ชัยวิทยาราม อำเภอวานรนิวาส  ตลอดทั้ง 7 วัน
หมายกำหนดการพระราชทานเพลิงศพวันที่  23  ธันวาคม 2562